петък, 10 февруари 2012 г.

Трудовият мигрант у нас - хронично уморен от път

Хронично уморен от път гражданин със средно образование на възраст между 30 и 50 години - такъв в общи линии е образът на трудовия мигрант у нас, който разкрива изследване на КНСБ.

Всеки ден между 300 хил. и 400 хил. души участват в процеса на трудова миграция, т.е. пътуват до работа извън родното си място, обобщи президентът на конфедерацията Пламен Димитров.

Изследването се базира на данни от последното преброяване на населението в страната.

Според резултатите по-голямата част от ежедневните трудови мигранти живеят в градовете.

Най-голямата част от тях са хора на възраст от 30 до 50 години.

Около 60% от пътуващите за работа до друго населено място са мъже. 25 на сто от хората са с висше образование, като повечето от тях са жени

Най-голям е относителният дял на мигрантите със средно образование - близо 60 на сто.

Интензитетът на ежедневната миграция е най-силен обаче при работниците с основно образование.

Всеки втори от заетите в добивната промишленост е ежедневен трудов мигрант.

Данните сочат, че над 113 хил. души, или 28,3%, от всички трудови мигранти в страната са заети в преработващата промишленост, 49 хил. души - 12,3%, в търговията и сервизните дейности, 42,3 на сто - в добивната промишленост,

Едва 10% от пътуващите са заети в строителството, а 7% - в държавното управление.

Близо 2000 души всеки ден напускат страната, за да отидат на работа в Румъния, Турция, Сърбия и Македония.

Основните проблеми, произтичащи от ежедневната трудова миграция, са свързани с организацията на транспорта, транспортната умора, намаляването на свободното време и увеличаването на времето за труд, нарастването на разходите на мигрантите и на относителния им дял в семейния бюджет.

Често ежедневната трудова миграция е подготовка за постоянно преместване в населеното място, където се намира работата.

Най-използваните транспортни средства за придвижване са автобусите и леките коли. 45% от хората стигат до работното си място с автобус, а 38% - с кола. Едва около 5,5% пътуват с влак.

Над 1/3 от всички пътувания до работа са от 15 до 30 минути

Интервалът от 30 до 45 минути се смята за оптимален, тъй като при пътувания над 45 минути хората са оплакват от умора, която снижава производителността им.

Трудовите мигранти, които пътуват над оптималния времеви интервал са около 100 хил., сочат данните на синдиката.
Вести.бг

Няма коментари:

Публикуване на коментар