петък, 26 юни 2015 г.

За 15 години 1952 български работници са загинали при трудови злополуки27 април 2015. За периода 2000 г. - 2014 г. са станали общо 60 708 трудови злополуки, като са загинали 1 952 български работници, информират от пресцентъра на КНСБ. Информацията е по повод предстоящото отбелязване на Международния ден на загиналите при трудови злополуки - 28 април.

Статистиката на Националния осигурителен институт (НОИ) за последните три години показва, че през 2012 г. са регистрирани общо 3027 трудови злополуки, през 2013 г. - 2768, а през предходната 2014 г. - 2807. Общият брой злополуки за 2014 г. показва увеличение спрямо 2013 г. и намаление в сравнение с 2012 г. За периода 2012-2014 г. се наблюдава тенденция на увеличаване броя на смъртните злополуки от 82 през 2012 г. на 118 през 2014 г., като при осем от тях са починали жени, се посочва в съобщението.

Загубените в резултат на трудови злополуки календарни дни за 2014 г. са 132 419, което е с 22 427 дни по-малко в сравнение с 2013 г. През миналата година в НОИ официално са регистрирани 3038 трудови инцидента. За трудови злополуки са приети 2807, като 2359 са станали на работното място, а 448 - при отиване или връщане от работа. Спрямо 2013 г. първите показват увеличение с 95, а вторите показват намаляване с 56.

Оперативната информация за трудовите злополуки сочи, че трите икономически дейности с най-голям брой трудови злополуки през 2014 г. са държавното управление (173 бр.), сухопътния транспорт (169 бр.) и търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети (149 бр.). Трудовите злополуки, станали на работното място според чл. 55, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, са: „Сухопътен транспорт” със 162 трудови злополуки, „Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети” със 119 трудови злополуки и „Добив на метални руди” със 105 трудови злополуки.

Според данните на териториалните поделения на НОИ най-голям брой трудови злополуки за 2014 г. са регистрирани в София град - 905, Пловдив - 273 и Варна - 233, а с най-малко Разград - 22, Монтана и Ямбол - 18, и Видин - 4. Според анализа се вижда, че съсредоточаването на трудовите злополуки е в големите градове, където има по-висока заетост.

В международен аспект, по статистически данни на Международната организация на труда (МОТ), повече от 2,3 млн. работници умират ежегодно в резултат на трудови злополуки и професионални болести. Свързаните с работата смъртни случаи възлизат на 6300 дневно, като 5500 от тях са резултат от различни професионални заболявания. Тези данни отразяват огромната цена, изразяваща се в човешко страдание, която има значително въздействие върху предприятията и производителността на труда, се коментира в съобщението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар