четвъртък, 17 май 2012 г.

Шивачки от Кюстендил протестираха за неизплатени заплати

11 май 2012. 32 работнички от Кюстендил останаха без работа, след като фирмата за производство на работно облекло прекрати трудовите им договори. Заради това шивачките се събраха на мълчалив протест в градинката пред кметството, твърдейки, че дружеството “Тамри” не им е платило три заплати, а управителят Владимир Тъмнишки, който е столичанин, изнася производството в Дупница. Иначе в Кюстендил фирмата започнала дейността си през юни миналата година.

“Много пъти от Инспекцията по труда са му правили предписания след извършени проверки. Не знаем в какви отношения е с тях. Чу се, че в Кюстендил фирмата ще обяви фалит, но това не е по наша вина. Обмисляме възможността да си търсим правата чрез частен съдебен изпълнител”, каза Таня Данчова, която е една от протестиращите работнички. Според изчисленията им те трябва да получат между 1000 и 1500 лева. Бисер Атанасов започнал работа като гладач във фирмата през месец декември. Напуснал по взаимно съгласие в края на месец април заради нередовното изплащане на парите. „Знам, че работодателят ни е открил фирма в Дупница с нашите пари. Въпреки че разбрах, че там бил заместник-управител”, коментира Атанасов. Той лично има депозирани жалби до Инспекцията по труда в Кюстендил и до ресорното Министерство на труда и социалната политиката за нарушения на трудовото законодателството. Получените уведомления са за започнало административно производство, за което се изискват събиране на допълнителни доказателства.

Работниците са освободени на основание член 327 от Кодекса на труда заради нередовно изплащане на заплатите. Работодателят Владимир Тъмнишки отказал да идва в Кюстендил, тъй като бил заплашван от съпрузите на работничките.

Констатациите на Дирекция “Инспекция по труда” – Благоевград са, че работодателят “Тамри” ООД начислява и платежно-разчетните ведомости за заплати пропорционално на отработените дни на лицата на трудов договор. Не са изплатени заплати за ноември миналата година срещу подпис във ведомостта. За нарушенията по Кодекса на труда трудовите инспектори са дали срок за изплащане на заплатите до 22 май.

Фирма “Тамри” се занимава с ушиване на дрехи на ишлеме. Продукцията се изнася за Русия и Германия.

в-к „Вяра”

Няма коментари:

Публикуване на коментар