събота, 23 юни 2012 г.

Кооперативна среща (20 юни 2012)

На 20 юни 2012 се проведе нова кооперативна среща. Бяха събрани вноските за април, май и юни. Реши се Милен Илиев да бъде изключен въз основа на чл. 2 ал.2 от Правилата – в частта, касаеща уронване авторитета на кооперацията. В кооперацията се записаха двама нови човека. Беше отличен и Ал.Стойков като най-отговорен участник в кооперацията през последните 6 месеца. Също така се потвърди взетото решение кооперацията да разшири своята сфера на дейност, като по този въпрос ще пишем допълнително.

Няма коментари:

Публикуване на коментар