петък, 21 декември 2012 г.

Петко Каравелов за БДЖ
През декември 1884 г. тогавашният министър-председател Петко Каравелов (и бъдещ основател на Демократическата партия)  внася законопроект за железните пътища в Народното събрание, произнасяйки следните думи:

„Главните начала, предлагани в проекта, са основани на принципа, че железните пътища в Княжество трябва да съставляват държавна собственост и че никакви частни компании не могат за своя сметка да строят и експлоатират железни пътища в Княжеството на концесия. До такова заключение е дошло правителството вследствие изучаване на пагубните примери както вън от границата, така и в самото Княжество. Построяването на железните пътища от частни лица или дружества е всякога спекулативно предприятие, в което предприемачите се стремят да вложат капиталите си при най-износни условия. Поради това главната цел за тях е да увеличат печалбите си – нещо, което в повечето случаи бива в ущърб на държавата и е без съществена стопанска полза за населението от района на железницата. Съвсем друго е, когато пътищата се строят със средства на държавата и се експлоатират от нея; тогава частните печалби играят второстепенна роля; държавата е доволна, когато линията не й носи загуба и даже се помирява с незначителните загуби, стига само с това да доставя на населението удобства, от които се нуждае една цивилизована държава. Тази гледна точка е толкова очевидна, че няма нужда от повече аргументи или особени доказателства“ (Дневници на ІV Обикновено народно събрание. І сесия – в 4 т.; София, 1885-1886, т.ІІ, 62)
 


Законът е приет на 31 януари 1885 г. По силата на този закон се създава системата на Българските държавни железници.

Няма коментари:

Публикуване на коментар