сряда, 17 август 2011 г.

Кооперативна среща

На 16 август се състоя втората среща на ПК „Взаимопомощ”. Утвърдени бяха вече заложените правила в кооперацията. За радост на участниците, членският внос беше почти изцяло събран. Така, с постоянство и спазване на установените вече правила, смятаме, че кооперацията не само ще просъществува, но ще се и развие и дори ще стане модел за бъдещи подобни структури.

Няма коментари:

Публикуване на коментар