петък, 18 октомври 2013 г.

Репортаж за тежките условия на труд в мина Черно море


17.10.2013. Днес работният ден в мина "Черно море" започна нормално. Вчера миньорите получиха парите си за август и аванс за септември, след като прекараха в знак на протест 20 часа под земята. Две работни групи обаче трябва да подготвят параметрите на споразумение, което да удовлетвори исканията на миньорите - освен за редовно плащане на заплатите, също и за по-добри условия на труд, както и за повишаване на размера на възнагражденията.
Миньорите разказаха, че освен нередовното и ниско заплащане за работа под земята, те се трудят и при изключително тежки и лоши условия.
"От 8 часа с едно парче хляб със сирене, до 5 часа можеш ли да работиш ти? Калории няма. Супа не дават. Дават две кюфтета като на кучета, влизаш вътре, смяна гониш, тежка физическа работа. Работно място - четири метра, суркаш се 50 метра на колене" - разказва Хасан Мехмедов.
"И на ръка. Тежък физически труд, който не е заплатен. Ръчен труд. Ръчен в 21 век. И никоя комисия не е дошла да види при какви условия работим, как го работим, какво дишаме. Както искате, така ме разбирайте. Уволнявайте ме" - недоволства Ирина Тодорова.
Работни групи ще уточняват размера на фактическите задължения на работодателя към миньорите, както и сроковете, в които трябва да се въведе исканото ново по-високо заплащане. Според вчерашния кризисен протокол, подписан на 300 м. под земята, новото заплащане трябва да става на базата на реална изработка. След близо 5 часа преговори между ръководството на мината и синдикатите се стигнало до решение за среща с министъра на икономиката и неговите експерти.
"Като на срещата ще бъде, може би, добре да присъстват представители и на другите тецове и мини, които имат отношение към проблема, защото не трябва да разглеждаме частично решаването му. Той е общ за всички нас" - твърди Павел Маринов - областен управител на Бургас.
Подпискатата на КНСБ за започване на процедура за ефективна стачка продължава и до момента тя е подкрепена от 300 човека. В мина "Черно море" работят около 500 души.

1 коментар: