неделя, 22 ноември 2015 г.

24 ноември - протест на работещите в музеи и галерии24 ноември 2015 г. - ДЕН НА НЕДОВОЛСТВОТО 
МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ ПРОТЕСТИРАТ


Синдикат "Музеи и галерии", НФ "Култура" към КТ "Подкрепа" и "Синдикат на работещите в музеи и галерии", НСФ "Култура" към КНСБ 
организират протестни действия
Нашите искания са:
1. Да бъде увеличен бюджетът за политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство, за да бъде осъществена реформата в музейния сектор и да започне реалното изпълнение на заложените приоритети, свързани с културните ценности в програмата на правителството! 
Досега държавните музеи (почти всички със статут „национални”), както и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и 55-те общински музея, не са на делегирани бюджети, което ги поставя в неравностойно положение спрямо останалите. За тази цел са необходими 7,9 млн. лв. към бюджета на Министерството на културата и 4 772 000 лв., които чрез Министерството на финансите /МФ/ да се разпределят целево по общините. 
2. Да бъде увеличен и уеднаквен Единният разходен стандарт на 103-те музея и галерии с регионален характер! 
Досега се дават повече средства за музеи, чиято бройка е под 15, а за тези, които са над 15, субсидията е по-малка. Това е несправедливо и неоправдано! Искаме да бъде увеличен стандарта за бройка на 14 459 лв. за всички музеи, което означава допълнително 6 млн. лева, които чрез МФ да бъдат разпределени целево по общините. 
3. Да бъдат заложени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи и сгради за всички музеи!
Това изисква допълнително 1.242 млн. лева.
4. В рамките на тези средства да бъде увеличена работната заплата минимум с 50%, за да отговаря на отговорността, която носим.
Различни протестни действия ще има в музеи и галерии в цялата страна - плакати, подписки за подкрепа на исканията, протестни лентички, беседи от специалисти за емблематични паметници и др. 
Обръщаме се към депутатите, министрите и към цялата българска общественост да посетят музеите и по този начин да подкрепят нашия протест! 
В този ден, вместо да затваряме музеите, ние ще отворим широко вратите за всички, за които българското културно наследство наистина е приоритет.
*Факти за доходите на работещите в музеите и галериите у нас.
Около 5 000 000 са посетителите в музеите и галериите през 2014 г.
- Близо 3000 души работят в 204-те музея и галерии в България.
- 1038 са специалистите с висше образование в тях – научни сътрудници и уредници. Те имат най-ниските заплати от всички категории висшисти у нас.
- 400 лв. е началната заплата на млад музеен специалист с магистърска степен. От 1 януари трябва да бъде увеличена с 20 лв., за да се изравни с минималната заплата за страната!!!
- От 400 до 550 лв. получават повечето от уредниците и реставраторите в музеите и галериите, които имат над 20 години трудов стаж.
В длъжностната характеристика на всеки музеен специалист има изискване за:
- много добро владеене на чужд език;
- специалистите са и материално отговорни лица за сериозни суми.

сряда, 11 ноември 2015 г.

Почти 2,5 млн. българи живеят с доходи под линията на бедностЕдна трета от българите живеят в условия на тежки материални лишения. Почти 2,5 милиона пък са с доходи под линията на бедност.
Тази мрачна картина на родната реалност очерта редовното изследване на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.
Лидерът на синдикалистите Пламен Димитров обяви, че половината граждани имат месечен доход от 295 лева, което е линията на бедността, до 560 лв. - издръжката на живот за член от домакинството.
Само 1,4 милиона от българите имат добър стандарт на живот по родни критерии, сметна Димитров.
При средно ниво за ЕС от 24,4%, цели 40,1% от гражданите са застрашени от бедност и социално изключване.
  
30.10.2015