вторник, 29 декември 2015 г.

Дописка за Кауфланд - ВрацаВ Кауфланд-Враца работата на служителите е кошмарна. Началниците непрекъснато ги унижават, обиждат ги, не им разрешават да си ползват почивките, не им позволяват да отидат до тоалетната.Когато някой служител се разболее, те го карат да си даде молбата за напускане, вместо болничния лист. По всички тези показатели се откроява пред останалите господин Петко Петков. Този човек непрекъснато крещи, обижда и си позволява истинско нечовешко отношение към служителите си. Чудя се това ли е олицетворението на магазините Кауфланд за Северозападна България.
14 октомври 2015 г., 20:15

вторник, 22 декември 2015 г.

България е първа в Европа по процент хора, живеещи в робски условия

21 Декември 2015. България е на първо място в Европа по дял на населението, което живее в робски условия. Това сочи докладът „Индекс за робството" за 2014 г., изготвен от фондацията Walk Free и цитиран от агенция „Фокус".
В условия на „модерно робство" живеят 27 600 българи, или 0,38% от населението. Следват Чехия, Унгария, Сърбия, Словакия, където делът на хората, живеещи в принуда, е 0,36%.
В Полша също е отбелязан висок дял на жертвите на робство. Това отчасти се дължи на експлоатацията на евтина работна ръка от източноевропейските съседки на страната.
Икономическата криза и политиката на икономии в ЕС са довели до увеличение на броя на българите и румънците, които са търсили по-високо платена работа зад граница. Някои от тези работници са попадали в положение на експлоатация, се отбелязва в изследването.
По друга класация - за действията на държавата в борбата с робството, България се намира на 30-то място в Европа.
По абсолютен брой хора в условия на съвременно робство през 2014 г. в региона на първо място е била Турция. Там, по-специално, много деца са принудени да сключват бракове, или стават жертва са на трудова и сексуална експлоатация.

Според доклада през 2014 година общо 566 200 души в Европа са живеели в робство, което е 1,6% от всички жертви по света. /КРОСС/