понеделник, 30 декември 2019 г.

България се нарежда сред седемте страни от ЕС с най-малки социални разходи30 ноември 2019. България се нарежда сред седемте страни от ЕС с най-малки социални разходи. Тук влизат както парите за пенсии, така и помощите за отглеждане на деца и обезщетенията за безработица и за болест.

У нас тези разходи са само 17% от БВП. За сравнение общо за ЕС разходите за социална защита възлизат на 27,9% от БВП, сочат данните на Евростат.

Двата основни източника на финансиране на социалната закрила в ЕС са социалните вноски, представляващи 55% от общите постъпления, и трансфери от държавния бюджет, които се формират от данъци и осигуряват 40% от социалните разходи.

На първо място по социални разходи е Франция, където те са 34% от БВП.

Челната тройка се допълва от Дания (32%) и Финландия (31%). Следват Германия (близо 30%), Австрия, Холандия, Италия, Белгия и Швеция (всичките по 29%).

На другия край на класацията са страните от ЕС, в които разходите за социална защита са под 20% от БВП.

Най-малко са тези разходи в Румъния (14%), Латвия, Ирландия и Литва (всички 15%), Естония и Малта (и 16%). България е веднага след тях със 17%.

Оказва се, че разходите за пенсии и социално подпомагане трябва да нараснат с няколко милиарда, за да достигнат средното ниво в ЕС като дял от БВП.

Разходите за социална защита на човек от населението (като се премахнат различните равнища на цените), са най-високи в Люксембург, Дания и Германия.

А най-ниски са в България, Румъния и Латвия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар