вторник, 22 декември 2015 г.

България е първа в Европа по процент хора, живеещи в робски условия

21 Декември 2015. България е на първо място в Европа по дял на населението, което живее в робски условия. Това сочи докладът „Индекс за робството" за 2014 г., изготвен от фондацията Walk Free и цитиран от агенция „Фокус".
В условия на „модерно робство" живеят 27 600 българи, или 0,38% от населението. Следват Чехия, Унгария, Сърбия, Словакия, където делът на хората, живеещи в принуда, е 0,36%.
В Полша също е отбелязан висок дял на жертвите на робство. Това отчасти се дължи на експлоатацията на евтина работна ръка от източноевропейските съседки на страната.
Икономическата криза и политиката на икономии в ЕС са довели до увеличение на броя на българите и румънците, които са търсили по-високо платена работа зад граница. Някои от тези работници са попадали в положение на експлоатация, се отбелязва в изследването.
По друга класация - за действията на държавата в борбата с робството, България се намира на 30-то място в Европа.
По абсолютен брой хора в условия на съвременно робство през 2014 г. в региона на първо място е била Турция. Там, по-специално, много деца са принудени да сключват бракове, или стават жертва са на трудова и сексуална експлоатация.

Според доклада през 2014 година общо 566 200 души в Европа са живеели в робство, което е 1,6% от всички жертви по света. /КРОСС/

Няма коментари:

Публикуване на коментар