понеделник, 14 април 2014 г.

Търсете правата си, никой не може да ви уволни само заради товаВсяко следващо съгласие с нарушението ви отдалечава от възможността да бъдете адекватно защитени
Когато постъпвате на работа в частна фирма, задължително искайте в срок издаването на екземпляр от трудовия ви договор. Ваше право е да получите екземпляр от него.
Ако ви предложат със срок на изпитване, той не може да бъде по-дълъг от 6 месеца. Изобщо не е препоръчително да приемате работа без подписан трудов договор. По този начин нямате права и респективно съдът и законът не са на ваша страна.
Много хора отказват и се съгласяват по един или друг начин да не работят с трудов договор, а работодателите са изобретателни и измислят претекст, за да отдалечат темата, както и изготвянето на такъв екземпляр.
Служителите пък забравят и въпросът остава да виси във времето. Огромна грешка. Никой не може да ви уволни само защото си търсите правата копие от договора и другите документи като длъжностна характеристика да ви бъдат връчени. Запомнете, че ако един път ви излъжат, нарушат вашите права,

не очаквайте да получите защита и сигурност

от вашия работодател за в бъдеще. Всяко следващо ваше съгласие с нарушението ви отдалечава от възможността да бъдете адекватно и законопропорционално защитени. Всеки договор, документ има материална и доказателствена сила, която ви гарантира, ако не друго, то правото да търсите обезщетение и изплащане на труд.
Без него везните се накланят в полза на неизправния, некоректния и неморалния работодател.
Обикновено в тридневен срок трябва да получите копие. Ако работодателят ви се бави, не го издава и предоставя, си го поискайте. Законът е на ваша страна. Не може да ви откаже, освен ако е недобросъвестен. В такъв случай ще знаете дали можете да останете да работите там. В краен случай, ако въпреки всичките ваши запитвания и при поискване откаже или не удовлетвори искането ви, можете да сигнализирате Инспекцията по труда.
Моята препоръка е

изобщо да не започвате работа във фирма

или на място, където от самото начало се започва с нарушение на трудовото законодателство. Този ваш работодател ще бъде винаги недобросъвестен спрямо вас, най-малкото ще си спестите главоболия.
Когато вашият работодател е недобросъвестен, винаги можете да го осъдите. Вариантите да потърсите правата си са няколко. Преди всичко не се съгласявайте с нещо, което е във ваш ущърб. Например – прекратяване на правоотношение по взаимно съгласие, работа извън предвиденото работно време, изпълнение на заповеди и нареждания от управител без писмена заповед, използване на правото на отпуск без писмена молба.
Важно е да си търсите правата. Никога не подписвайте и не давайте съгласие за нещо, което не е във ваш интерес. Например, ако работодател ви кара да подпишете молба за използван отпуск в размер на двадесет дни, както е по КТ, а вие не сте ги използвали, или отказва да признае болничен лист, отказ за признаване на трудова злополука, знайте, че

винаги можете да го осъдите

Необходимо е да разполагате с всички документи, било от трудова злополука, било болничен лист. Просто спазвайте процедурата, закона, не се поддавайте на провокации и нападки. Не можете да бъдете уволнени за това, че си търсите и отстоявате правата по закон. Ако подпишете документ с определено съдържание, го прочетете внимателно. При липса на време по-късно отделете нужното време и внимание, за да не бъдете измамени и подведени по един или друг начин.
Най-лошото, което може да се случи, е да разрешите разногласията си в съдебна зала. Важното, което всички следва да знаят, е, че

давността за търсене на неизплатено възнаграждение

за труд е 3 години. След изтичането на тази давност не можете да си търсите правата за неизплатено възнаграждение. Хубаво е в този срок да потърсите правата си. Трудово правните спорове са от т.нар. бързо съдебно производство, сроковете са кратки и разумни. Безплатно е за работниците и служителите.
Единственото възнаграждение, което се дължи, е хонорар за избран от вас адвокат. Препоръчително е да се наеме представител – адвокат, защото самите спорове са сложни по своя характер и състав и човек трудно би се справил сам, без специалист в правната област. Разбира се, при спечелване на един съдебен процес възнаграждението за вашия адвокат може да бъде поето от ответника – изгубилия съдебния процес, и съответно разходите възстановени.
Винаги можете, преди да се свържете с адвокат,

да сигнализирате в Главната инспекция по труда

която да проведе разследване и проверка. И съответно при нарушения да наложи предписания и състави акт на нарушителя. Срокът на проверка, извършвана от инспекцията, е едномесечен.
Знайте, че отказ за предаване, попълване на трудова книжка е нарушение на КТ, за което също можете да сигнализирате в инспекцията. При прекратяване на трудовия договор на едно или друго основание винаги изисквайте в писмен вид връщането/връчването на попълнена трудова книжка, заповед за прекратяване на трудовия договор, издаване на УП документи от вашия работодател. Има три вида УП документи – 1, 2, 3 екземпляра.
В УП-1 се описва неговият трудов стаж, а в УП-2 се описва дохода за избраните от него 3 години преди 1997 и целия период след 1997 г. Тези документи служат пред НОИ за отпускане на пенсията, без значение дали тя е за прослужено време, по болест и т.н.
УП-3, или по-известно като образец 30, се издава, за да удостовери на каква длъжност и за кой период е работил служителят при даден работодател. Това УП не е задължително да се издава при напускане на служителя, но ако бъде поискано от него,

не може да бъде отказано неговото издаване

То служи да удостовери пред друг работодател трудов стаж, ако служителят си е загубил трудовата книжка, но основно е създадено да служи отново пред НОИ като дублиращ документ на трудовата книжка, ако има някакви празноти в нея.
Например за по-възрастните служители, на които трудовия стаж в началото на кариерата им не е бил оформян с продълговатия печат, винаги при подаване на документи за пенсия се изискваше и УП-3. И днес, ако в НОИ възникнат някакви проблеми с оформения трудов стаж в трудовата книжка, служителите имат пълното основание да изискат издаване на УП-3. Но то се издава само от предприятието, където служителят е работил през дадения период, а не от последния му работодател.
УП-3 може да се издава и в случай че имате назначен на трудов договор пенсионер. Издавайки му този документ, той го представя пред НОИ и по този начин може да си повдигне процента за прослужени години, но не и размера на самата пенсия. За повдигане размера на пенсията се изисква УП-2.
В казус, в който сте

изгубили, повредили, унищожили трудовата си книжка

и нямате издадено УП за стаж, а ви предстои пенсиониране - скорошно или не, вариантите пред вас са следните:
Ако нямате копия на трудовите договори, не помните работодателите си и т.н., отивате в най-близкото си поделение на НОИ и взимате документ за регистрираните трудови договори на ваше име и ЕГН за период, който сте работили, с имена на юридическите лица и адреси за кореспонденция. Съответно започвате да ги издирвате и искате чрез писмена молба до управителя на фирмата (дружеството) издаване на УП-2 и УП-3 за периода, в който сте работили при тях.
Ако фирмата (дружеството) е заличено, несъществуващо и го няма в правния мир, в централата на НОИ можете чрез писмена молба да изисквате издаване на УП-2 и УП-3, тъй като фирмите при прекратяване на дейност предават архивите си в НОИ. Респективно те имат архив с база данни. Вече, ако и в НОИ нямат архив, тогава лицата не са си предали архива и не можете да извадите тези документи.
Затова е много важно да се изисква издаване на УП-2 и УП-3 при прекратяване на трудовия договор. Издаването става, след като е изплатена последната неизплатена заплата/възнаграждение за положен труд и приключване на последния осигурителен период на полагащия труд.
За мен това е една правна безсмислица, тъй като, при положение че има един път регистрация на договори на някой човек в НОИ, да се изисква и писмен документ като УП на хартия, е един правен абсурд и загуба на време, средства и нерви на гражданите. Би следвало да отпадне. Документът да се използва като доказателство от компютърната база данни.
По принцип фирмите, по-специално счетоводството им е

длъжно да пази архива си 50 години

В заключение – всички искания, молби, които отправяте до ваш управител, ръководител, работодател, е добре да бъдат в писмена форма, с дата и подпис. Всички заповеди, разпореждания, правилници следва да бъдат издадени с дата, подпис и в писмена форма от ръководството. Каквото и да предприеме ръководният орган в предприятието, вие трябва да бъдете уведомени и да се запознаете с въпросното деяние, разпореждане, за да знаете вашите права и задължения.

в-к "Новинар"

8 коментара:

 1. Уволнен сьм неправомерно като председател на синдикална секция на 07 03 2014 година и до сега водя дела за врьщането ми които спечелих на 2 инстанции на сьда .В момента делото го обжалват а е 05 03 2015 година ! За какво бьрзо производство става дума изобщо ! Какво мога да направя?! Делото пред Комисията за защита от дискриминация на синдикален принцип вече 3 месеца няма решение !!! ИНСТИТУЦИИТЕ НЕ НИ ЗАЩИТАВАТ ТОВА Е ИСТИНАТА !

  ОтговорИзтриване
 2. Аз съм ходила в инспекцията по труда в Бургас,от там ми казаха,че мога да се обърна само към съда,те нямали никакви правомощия.Спечелих дело за незаконно уволнение,чак на втора инстанция,изгубих към 1000 лв за хонорар на адвоката,обезщетение и до сега не съм получила.В тази държава няма кой да принуди работодателите да спазват закона дори и осъдени.В случая просто си правят нова фирма а старата я прехвърлят на някой случаен,това е масова практика...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. отивате при първият съдебен изпълнител който видите и така.

   Изтриване
 3. Работодателят не ми издава уп3 за период отпреди20 г. НОИ извършиха проверка и не откриха документи,т.е не са ми плащани осигуровки. Съветват ме да водя дело , но няма член за конкретна санкция или обезщетение.По чл266(1) КТ съда отказва да даде ход на исковата молба за обезщетение, защото се оказва ,че неиздаването на УП3 и свързаната с това загуба на 1г. и 4м. стаж не се прима за каквато и да е щета. Това е в добрия случай, ако се даде ход единствения резултат ще е - да платя адвокатските разноски на работодателя.Прокуратурата отказа наказателно производство за документна измама, а освен това след 20г. са прескочени и давностните срокове за наказателна отговорност.Няма член задължаващ работодателя да бъде осъден да издаде УП3. Така едно право остава на хартия. За ГИТ в момента няма трудово-правни отношения , а и да има те могат при добро желание да наложат глоба и да вкарат в бюджета до 10000лв, но въпроса на потърпевшия с това също не се решава.Явно трудоваците в България не са приоритет на бюрократичо командния "елит" - нито социално левия нито правово десния, умислени са само за приходната си част и как да се инсталират и командерят.

  ОтговорИзтриване
 4. Не ни защитават защото заплатките им вървят неотклонно , остава само да си осигуряват рахатлъка. Докато има серсеми да им подскачат по свирката и да чакат да ...........++++++. АМИН!

  ОтговорИзтриване
 5. г-н Митовски всеки работник си знае правата но като почне да говори веднага го гонят така постъпих и аз преди години започнах работа в една печатница в Стара Загора без договор не пожелаха да ми платят болничните при жалба да инспекцията на труда собственика ме изгони от работа и когато дойдоха от инспекцията на проверка ме бяха изтрили от всякъде и аз за тях не съществувах като тяхна работничка битият бит оправа няма в нашата страна ,след мен на всички пуснаха договори намерих си др.- работа да продавам мартеници на пазара и всички колежки се изредиха да ми благодарят че съм пуснала жалба та са им пуснали договори за работа но аз за тях бях добра но за себе си загубих 4м. трудов стаж и 20 дни болнични не ми бяха платени това ли е моето право ,няма оправия .

  ОтговорИзтриване
 6. Здравейте. Мой близък на 13.12.16г. започна работа и работи там 2 дни. За съжаление се оказа, че работата не е това, което е било уговорено на интервюто. През първия ден са му дали да подпише трудов договор, в който е упоменато,че предизвестието при напускане е 3 месеца и изпитателен срок 6 месеца. След около две седмици полревучи покана да се яви за обяснения, но той не се възползва. И вчера му пратеятиха заповедта за дисциплинарно уволнение. Претенции към уволнението няма, но работодателя иска обезщетение в размер 3 брутни заплати за неспазено предизвестие. Въпросът е може ли да се опрости по някакъв начин това обезщетение?

  ОтговорИзтриване
 7. аз знам закони в магдоналдст в зорница ли аз 3 години там не ми хареса служители и менижерите и управителка който дължи 600 лева да не дава на илияна илиева е управител в зорница нали тези пари утиват при нея е в софия тя 4 човека дадоха 600 лева преведи в банка илияна часлива и ама другите хора стана им зле много ако ви казва че иска 600 лева на право си заминавай 3 три дена не вдигай телефона си няма всичко свърши 200 лева не устойка не можаха нищто да ми на правят три дена им дигнах тел прекратиха ми договора веднага

  ОтговорИзтриване