четвъртък, 8 декември 2011 г.

На работа – от 13-годишна възраст

Близо 19 хиляди български деца на година не продължават образованието си в по-горен клас. Основна причина за това е бедността, поради която децата са принудени преждевременно да започнат работа. Председателката на Съюза на българските учители Янка Такева разказва: „Децата учат до 7-8 клас и след това започват да работят. Това не важи само за учениците от ромски произход. В Родопите например животът е много тежък и семействата наистина не могат да издържат децата си”. Щом навършат 13-14 години, на много деца им се налага сами да се грижат за препитанието си. Вместо да ходят на училище, те се занимават с най-ниско квалифициран труд, работят като фермери и пастири в крайните райони на страната. Така губят най-важните за обучението си години от живота. А България губи една от основните си социални придобивки за последните 80-години – правото на образование за всички деца, и се завръща в мрачните години на 1930-те, когато отново поради бедност децата са били принудени да започват работа от 13-годишна възраст. Затова разказва пенсионираната тъкачка Найда Манчева – родена през 1921 г., тя е била принудена да започне работа на 13-годишна възраст. (виж 3.30 мин.) Днес тази ситуация се повтаря...Ковачев

Няма коментари:

Публикуване на коментар